Одржана седница Актива младих Покрајинског одбора 03.02.2018.

На 2. седници Актива младих ПО ПУПС-а која је одржана 03.02.2018. говорило се о активностима омладине између две седнице, констатовано је да млади генерално заузимају све значајнију позицију у политичком животу и поред пензионера, они друштвено активни чланови ПУПС-а могу у наредном периоду предузети значајне кораке у спровођењу политике партије у побољшању социјалних прилика, позицији…