Основан Актив младих ПУПС-а у Сремској Митровици

У склопу активности Покрајинског одбора ПУПС-а и иницијативе Актива младих ПО ПУПС-а за формирање актива младих на локалном нивоу , 10.04.2018. године, на седници одржаној у просторијама МЗ Лаћарак формиран је Актив младих Сремске Митровице. На састанку је тог дана било присутно 11 чланова а за председницу Актива изабрана је Јелена Арбанас. Подпредседница је Ивана…