Већа подршка АПВ Сремским Карловцима

Прва тачка дневног реда заседања априлске Скупштине АПВ била је и расправа о предлогу да Скупштина АПВ предложи Скупштини Републике Србије доношење закона о обнови културно- историјског наслеђа и подстицању развоја општине од посебног културног и историјског значаја,Сремски Карловци. Овај закон не само да би истакнуо оно што Сремски Карловци заслужују већ би и мештанима…

Изборна скупштина ОО ПУПС Тител

Дана 06.04.2021. године је одржана Изборна скупштина ПУПС-а у Тителу. Уз поштовање свих епидемиолошких мера било је присутно 18 чланова што чини кворум за пуноправно и пуноважно одлучивање. Поред чланова Општинског одбора Изборној скупштини је присуствовао и председник Покрајинског одбора ПУПС-а Мирослав Р. Шпановић. Једногласно је изабрано радно председништво, верификациона комисија, записничар и два оверивача…